PŁATNOŚCI:

Dane do przelewu:


nr konta: 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057
KINGY Blanka Pionkowska
Ul. Piłsudskiego 18
39-400 Tarnobrzeg
Bank Pekao S.A.


1. Klient na możliwość uiszczenia płatności:

  • Przed dostarczeniem zamówionego towaru: płatnością w systemie PayU (płatność przelewem bądź za pomocą karty płatniczej) lub przelewem tradycyjnym
  • Za pobraniem: Płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru.


2. Wpłat należności za zamówiony Produkt należy dokonywać na rachunek bankowy Sklepu KINGY: Bank Pekao SA 15 1240 2744 1111 0010 6776 5057


3. Brak wpływu zapłaty na konto w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia i wygaśnięciem wiążącej Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem.


4. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

5. Metody płatności PayU dostępne w naszym sklepie:

metody płatności payU