Nasz internetowy sklep z biżuterią KINGY.PL ponosi odpowiedzialność za sprzedawane produkty. Dlatego to w naszym interesie jest dostarczyć Ci najwyższej jakości biżuterię. W KINGY każdy z produktów przechodzi przez bystre oko naszych ekspertów, którzy selekcjonują tylko wolną od wad biżuterię. Jednocześnie, kiedy zdarzy się sytuacja, że zakupiony w KINGY produkt nie spełni Twoich oczekiwań, jesteśmy gotowi do współpracy na zasadzie odstąpieniu od umowy sprzedaży, wymiany produktu bądź reklamacji.

REKLAMACJE

Jako Klient naszego internetowego sklepu z biżuterią KINGY.PL masz możliwość skorzystania z gwarancji producenckiej oraz gwarancji sprzedawcy – tzw. rękojmi (gwarancji ustawowej) dalej Reklamacja.

Reklamacje produktów KINGY można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jesteśmy elastyczni i podchodzimy do każdego z naszych Klientów indywidualnie, dlatego forma jaką przyjmie dana reklamacja zależy w dużej mierze od konkretnej sytuacji.

W celu usprawnienia procesu reklamacji przygotowaliśmy instrukcję jak szybko dokonać reklamacji w naszym internetowym sklepie z biżuterią KINGY.PL. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:


KROK 1. WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACYJNY

W celu ułatwienia złożenia reklamacji przygotowaliśmy gotowy formularz reklamacji.

Kliknij i ściągnij FORMULARZ REKLAMACYJNY.

Nie jest to obowiązująca forma. Możesz złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji. Jednocześnie w treści oświadczenia reklamacyjnego przesłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj:

 • Imię i nazwisko Klienta
 • Adres Klienta
 • Telefon kontaktowy i e-mail Klienta
 • Numer zamówienia
 • Data nabycia produktu
 • Cena produktu
 • Żądanie reklamacyjne
 • Przyczyna reklamacji: dokładne określenie wad lub niezgodności z umową oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

   

KROK 2. WYŚLIJ DO NAS ZESTAW REKLAMACYJNY

Prześlij na nasz adres:

 • KINGY BLANKA PIONKOWSKA
 • UL. PIŁSUDSKIEGO 18
 • 39-400 TARNOBRZEG

przesyłkę zawierającą zestaw reklamacyjny tj.:

 • reklamowaną biżuterię (zabezpieczoną przed uszkodzeniem);
 • wypełniony formularz reklamacyjny;
 • paragon fiskalny (lub fakturę VAT). Będzie on przydatny w momencie procesu postępowania reklamacyjnego.

 

KROK 3. WERYFIKACJA REKLAMACJI

Po otrzymaniu od Ciebie przesyłki z zestawem reklamacyjnym ustosunkujemy się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym otrzymaliśmy przesyłkę reklamacją. Poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI:

1. Klient reklamujący Produkt ma prawo:

 • Wnieść o usunięcie wady, lub
 • Wnieść o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub
 • Wnieść o obniżenie ceny (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub
 • Odstąpić od umowy- o ile wada jest istotna (chyba, że Administrator i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

2. Nasz internetowy sklep z biżuterią KINGY.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi (data paragonu bądź faktury VAT).

3. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Klientowi (data paragonu, faktury VAT).

4. Nasz internetowy sklep z biżuterią KINGY.PL udziela reklamacji na wszelkie wady produkcyjne.

5. Nasz internetowy sklep z biżuterią KINGY.PL nie udziela reklamacji dotyczącej:

 • uszkodzeń mechanicznych
 • nieprawidłowego użytkowania spowodowanego przez Klienta
 • naturalnego zużycia takich jak ścierania się metalu, kamieni oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania bądź odkształcenia.
 • biżuterii już wcześniej objętej obcą ingerencją (np. naprawa) 

6. W w/w przypadkach istnieje możliwość odpłatnej naprawy i odnowienia biżuterii na indywidualne zlecenie Klienta.

7. Naprawa, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę prawa do udzielenia gwarancji przez Klienta na dany produkt.

8. Jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez nasz sklep albo nasz sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

9. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku to Klient ponosi koszty wysyłki.

10. W sytuacji, gdy Administrator niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy towar, wówczas Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy czy obniżenia ceny. Jednak o każdej decyzji Klient zostanie poinformowany.

 

WYMIANA

1. Jako Klient naszego sklepu z biżuterią KINGY.PL masz prawo wymiany towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

2. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu KINGY, która określi czy dana wymiana jest możliwa.

3. Koszty wysyłki w dwie strony pokrywa Klient.

4. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. W innym przypadku Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

5. Wymiana zostanie zrealizowana po otrzymania przesyłki przez nasz sklep niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W sytuacji niemożności wykonania wymiany w tym terminie Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany (telefonicznie bądź mailowo) i wspólnie z Klientem zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania z wymienianym Produktem.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY)

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Jako Klient naszego internetowego sklepu z biżuterią KINGY.PL posiadasz prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.

2. Nie masz obowiązku informowania nas o przyczynie zwracanej biżuterii.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Zwracaną biżuterię można zwrócić jeżeli nie posiada żadnych śladów używania, uszkodzeń mechanicznych bądź widocznej obcej ingerencji (m. in. naprawa, zmniejszanie/zwiększanie produktu).

5. Nasz internetowy sklep z biżuterią zwraca Klientowi równowartość kosztu wysyłki jaki był poniesiony na dostarczenie produktu do Klienta (jeżeli taki koszt miał miejsce).

6. Sprzedający nie pokrywa kosztów wysyłki spowodowanej odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży Produktu.

7. Nasz sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanej biżuterii.

8. Odpowiedzialność za przesyłkę nadaną przez Klienta ponosi Klient

 

Jak odstąpić od umowy?

Odstąpić od umowy można w dowolnej formie (dopuszczalnej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa). Jednocześnie w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy przygotowaliśmy instrukcję jak szybko zwrócić biżuterię w naszym internetowym sklepie z biżuterią KINGY.PL. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 

KROK 1. WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W celu ułatwienia procesu zwrotu biżuterii przygotowaliśmy gotowy formularz odstąpienia od umowy.

Kliknij i ściągnij FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Nie jest to obowiązkowa forma formularza. Możesz złożyć odstąpienie od umowy bez wykorzystywania przykładowego formularza odstąpienia od umowy. Jednocześnie w treści oświadczenia przesłanego w innej formie należy zawrzeć minimum informacji tj.:

 • Imię i nazwisko Klienta
 • Adres Klienta
 • Telefon kontaktowy i e-mail Klienta
 • Numer zamówienia
 • Data nabycia produktu
 • Metodę płatności
 • Kwotę zwrotu za biżuterię
 • Kwotę zwrotu za przesyłkę poniesioną przy okazji kupna towaru (jeżeli taki koszt miał miejsce)
 • Dane do zwrotu pieniędzy (Imię i nazwisko, Adres, Numer rachunku bankowego)

 

KROK 2. WYŚLIJ DO NAS ZESTAW ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Prześlij na nasz adres:

 • KINGY BLANKA PIONKOWSKA
 • UL. PIŁSUDSKIEGO 18
 • 39-400 TARNOBRZEG

przesyłkę zawierającą zestaw odstąpienia od umowy tj.:

 • zwracaną biżuterię (zabezpieczoną przed uszkodzeniem);
 • wypełniony formularz odstąpienia od umowy;
 • paragon fiskalny (lub fakturę VAT).KROK 3. WERYFIKACJA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

Po otrzymaniu od Ciebie przesyłki z zestawem odstąpienia od umowy potwierdzimy otrzymanie zestawu odstąpienia od umowy drogą mailową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do naszego sklepu zestawu odstąpieniu od umowy.

Na podany w formularzu odstąpienia od umowy numer konta zwrócimy Ci należność za odesłaną biżuterię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia do naszego sklepu zestawu odstąpieniu od umowy.


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.