DOSTAWA1. Klient na możliwość wybrania określonej Formy Dostawy spośród następujących:

  • Pocztex Kurier48 - czas dostawy to ok. 1-2 dni roboczych, 
  • Pocztex Kurier48 (odbiór w punkcie) - czas dostawy to ok. 1-2 dni roboczych
  • Pocztex Kurier48 (za pobraniem) - czas dostawy to ok. 1-2 dni roboczych
  • Pocztex Kurier24 - czas dostawy to ok. 1 dzień, 
  • Przesyłka kurierska UPS – czas dostawy to ok. 2-3 dni roboczych
  • Odbiór osobisty pod adresem ul. Piłsudskiego 18, 39-400 Tarnobrzeg


2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na indywidualne życzenie Klienta faktura


3. Zamówiony i opłacony Produkt jest dostarczany w Miejsce Dostarczenia Produktu podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


4. Zamówiony Produkt wysyłany jest w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.


5. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdej opcji dostawy z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.


6. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego sposobu dostawy. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu dostawy.


7. W momencie wybrania określonego sposobu dostawy Administrator po otrzymaniu zamówienia, przygotowuje towar do wysyłki i przesyła dane do przewoźnika za pośrednictwem systemu wysyłkowego. Dodatkowo Administrator podaje dane kontaktowe, adres e-mail i numer telefonu Klienta wskazany w trakcie rejestracji. Klient zostaje poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, bądź wiadomość sms o nadchodzącej przesyłce oraz o standardowym czasie jej dostawy.


8. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem przewoźnika, powinny dotrzeć w ciągu dwóch/ trzech dni roboczych licząc od dnia ich nadania. 


9. Jeżeli Przewoźnik nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.

10. Klient wybierając Sposób Dostawy wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych kontaktowych oraz adresu e-mail podanego w momencie Rejestracji na potrzeby dostarczenia zakupionego towaru przez określonego przez siebie Przewoźnika.


11. KINGY nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. 


12. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, Administrator niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.


13. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że Administrator nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności towaru, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni roboczych od zawarcia Umowy. Do Klienta należy decyzja o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.


14, Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, itp.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z KINGY telefonicznie bądź mailowo.


15. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź mailowo.